Angra – Temple Of Shadows

Kerstverhaal: Er was eens een Christelijke kruisridder in de laat elfde eeuw, die in opdracht van Paus Urbanus II deelnam aan de kruistochten om de heilige plaatsen in het Byzantijnse Rijk te bevrijden die in de zevende eeuw door Moslims (voornamelijk Perzen en geholpen door Joden, echt waar) waren veroverd en waarbij het toenmalige christelijke deel van de bevolking afgeslacht werd. Onder het credo ‘Deus Le Volt’ (God Wil Het) hakte de kruisridder in deze Heilige oorlog lekker in op de Moslims die op de verkeerde plekken rondhingen. Maar dan raakt deze koene ridder gewond. Hij wordt door een Moslim gezinnetje gered en ziet in dat het afslachten van elkaar een vrij zinloze vorm van geweld is om vervolgens te besluiten zijn christelijke geloof te laten voor wat het is en zijn eigen hart te volgen. Jammer dat President Bush niet even naar het laatste meesterwerkje van Angra heeft geluisterd. Temple Of Shadows is namelijk de conceptplaat die het bovenstaande verhaal bevat. Misschien zou deze Christelijke leider dan ook eens tot inkeer komen en die zinloze kruistocht tegen Moslims stopzetten. De muziek van Angra is in ieder geval overtuigend genoeg. De power metal die Angra ten gehore brengt is van hoog niveau en kent rijkelijke symfonische en progressieve invloeden. De Braziliaanse achtergrond van de band zorgt bovendien voor opmerkelijke Latijns klinkende tussendoortjes wat dit album alleen maar sterker maakt.


mij=SPV / Steamhammer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top