Broadcast – Tender Buttons

broadcast-tender_buttons.jpgGertrude Stein dichtte haar bekendste regels – A rose is a rose is a rose – in een bundel die dezelfde naam heeft als de nieuwe cd van Broadcast, Tender Buttons. Er zit alleen bijna een eeuw tussen het verschijnen van beide producten. Steins bundel staat vol met uiterst modernistische prozagedichten. Experimenteel, fragmentarisch, vervreemdend en autonoom. De abstractheid van avantgardistische kunst gevat in woorden. 1914 was het, de kunstwereld volop in het experiment. Het taalbesef op de schop. Nu is het 2005 en verschijnt een andere Tender Buttons. Volgens mij niet geheel toevallig. De taal van Broadcast is ook fragmentarisch en experimenteel en dit lijkt over te slaan op de muziek. Het gaat allemaal ergens over – over de zwarte kat en ons bijgeloof, over hoeren en over Amerikaanse soldaten in Irak -, maar de cd nodigt de luisteraar uit er mee te doen wat we willen. Net als de taal doet in die eerdere Tender Buttons. Minimale elektronica is ingezet om dynamische beelden te creëren, die zitten te springen om een extra invulling van de luisteraar. Deze muziek spreekt niet alleen herinnering en verbeelding aan, maar neemt zo nu en dan ook een loopje met je gedachten. Het is muziek om heel ver bij weg te dromen en net zoals de voorgangers HAHA Sound en The Noise Made By People meer dan de moeite waard.


mij=Warp / Rough Trade

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top