Red Orkestra – After the wars

De echte rooie rakker herkent de volgende tekst: “Makkers! Ten laatste male, tot de strijd ons geschaard, en de Internationale, zal morgen heersen op Aard’,” In de voormalige Sovjet-Unie zal de tekst van de Internationale vaak geklonken hebben. De idealen van het communisme van Marx waren mooi. Toch heeft het Sovjet -communisme in mijn ogen niet veel goeds kunnen betekenen. Waar we de Sovjets nog wel dankbaar voor mogen zijn is de strijd tegen het Nazi-Duitsland. Zonder hun front en met de successen was het erg twijfelachtig of de geallieerden ons ooit bevrijd hadden. Eén van hun successen was het zogenaamde Red Orkestra. Een erg succesvol Sovjet spionnen-netwerk dat zeer gevoelige informatie boven tafel wist te krijgen. Spionnen vallen niet op. Een gedachte die opgekomen lijkt te zijn bij de Canadees Johnny Charmer toen hij een naam voor zijn band zocht. Het album valt namelijk op in het niet opvallen. Toch is er zeker wel wat te genieten op deze cd met songs die grofweg ergens liggen tussen Billy Bragg en The Smiths. Na een aantal liefdesliedjes doen politieke nummers geniepig hun intrede: “All my sisters, all my brothers unite for we shall overcome.” After the wars verovert zich onopvallend een plek, zoals alleen spionnen dat kunnen.

File: Red Orkestra – After the wars
File Under: Spy-ware

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top